ZProlling is een nieuwe dienstverlening gericht op de Zelfstandige Professional die flexibiliteit in z’n werk(en) wil, zorgvuldigheid in verloning en zekerheid van wettelijke afdrachten.
ZProlling is ook een nieuwe dienstverlening voor de werkgever, de organisatie waar de ZP-er aan de slag gaat. Immers deze werkgever hoeft er geen dure personeelsafdeling op na te houden, maar laat alle personele zorg aan ZProlling.

Wat

doen we?

ZProlling helpt ZP-er én de werkgever van de salaris- en personeelsadministratie af, door de ZP-er in dienst te nemen en hem/haar van daaruit te plaatsen bij de werkgever. Hierdoor kunnen beide zich focussen op inhoud en de primaire werkprocessen. ZProlling ontzorgt.

Hoe

doen we dat?

Hoe doen we dat? Werkgever en ZP-er komen met elkaar in contact (eventueel via ons netwerk) en onderhandelen over aard en inhoud van de werkzaamheden. Zodra de handen geschud zijn, worden de afspraken aan ZProlling doorgegeven en kunnen ZP-er en werkgever direct afspraken maken over de start van de samenwerking. ZProlling doet de rest.

Waarom

doen we dat?

Waarom doen we dat? We hebben gemerkt dat er steeds meer behoefte is aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt; zowel van de zijde van de werkgever als van de zelfstandige professional. Zowel de ZP als de werkgever zijn graag verlost van alle P-administratie. ZProlling neemt dit uit handen.

Meer weten?

Neem contact op met Mireille, Fred of Jan Willem via of via 070 737 04 26

Voor- en nadelen
van ZProlling

Voordelen

  • Gemaakte afspraken tussen werkgever en
    ZP zijn altijd leidend.
  • Minder risico bij verzuim, facturatie, regelgeving en wettelijke verplichtingen.
  • Aanzienlijke tijdsbesparing door administratie uit te besteden.
  • Grotere flexibiliteit in arbeidsverhoudingen.
  • Meer armslag voor ZP-er en werkgever.

Nadelen

  • De dienstverlening van ZProlling kost geld; deze kosten kunnen hoger zijn dan wanneer de ZP-er direct in dienst komt bij werkgever.
  • Bij langdurig ziekteverzuim nemen de kosten van ZProlling toe.
  • ZProlling kan slechts voor beperkte periode van 6 maanden toegepast worden (vraag ons naar de uitzonderingen)

Met dank aan Nulduizend, design & communicatie, voor dit design en de realisatie van deze web-oplossing.